tłum
Specjalne lakiery jako narzędzie, aby dać nowe właściwości i wygląd materiałów
Rzemieślnicza i przemysłowa produkcja mają często potrzebę stosowania tradycyjnych (lub praktycznych z cykli produkcyjnych) materiałów, wykorzystywanych do przekształcenia powierzchni w celu uzyskania w wyniku ostatecznego konkretny wygląd wzrokowy i fizyczny. Im więcej i szybciej powtarzalne wyniki pracy są z pewnością malowania powierzchni o specjalnych lakierów, które pozwalają na stworzenie zupełnie innego wsparcia.
Wszystkie wykończenia badane przez naszych techników i projektantów dla przemysłu charakteryzują się wykorzystaniem surowców o wysokiej jakości i naturalności, gdzie to możliwe, w szczególności proponujemy te efekty na obrazie:
Inne lakier artykuły